sâmbătă, 9 martie 2013

Seminarul APIT din 15.03.2013


A description...ASOCIAȚIA PATRONALĂ
A INDUSTRIEI TURISMULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 17/4, of 22,
Tel: +372 (22) 732254 Fax: +372 (22) 49 56 25, mob. 079283391,
e-mail: turismpatronat@yahoo.com, Blog: margineanugabriel.blogspot.com


Agenţilor economici din
Industria Turismului


         Prin prezenta, Asociaţia Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), Vă invită să participați la seminarul instructiv pentru directorii şi managerii firmelor turistice (turoperatori şi agenţii de turism), organizat la multiplele solicitări din partea conducerii agenţilor economici din domeniul turismului.
         Seminarul va avea loc la 15.03.2013, de la ora 1715 pînă la ora 1900, în incinta Hotelului EUROPA, str. Vasile Lupu,16.

Agenda seminarului:
1715-1730 Înregistrarea participanţilor. Cuvînt de deschidere Gabriel MĂRGINEANU, Preşedinte APIT.
1730-1900 Controlul efectuat de organele de ocrotire a normelor de drept (CNA, procuratură, poliție) la agenții economici din domeniul turismului (60 min. prezentarea, 30 min. discuţii);
Subiectele principale vor include:
a)      Modalitatea efectuării controlului;
b)     Documentele prezentate şi perfectate pe parcursul şi în rezultatul controlului;
c)      Comportamentul corect pe parcursul şi ulterior efectuării controlului.
Svetlana Prodan, avocat , Doctor în drept, Biroul Asociat de Avocaţi „AVOLEX”, lector superior  USEM .

Rugăm să ne confirmaţi prezenţa la seminar pînă la 14.03.2013, la adresa electronică de la care aţi primit scrisoarea.

         Totodată, reiterăm că problemele cu care Vă confruntați precum și propunerile ce vizează întrebările prioritare ce necesită a fi discutate și soluționate, urmează a fi perfectate în scris şi prezentate conducerii APIT în varianta electronică sau tipărită pînă la data de 12.03.2013
        
Preţul pentru participarea la seminar – 100 lei (pentru membrii APIT – gratis).
        


Ex: Lidia LISAC,    079639882, 069748386, 079283391, 022732254 (e-mail: turismpatronat@yahoo.com).Настоящим, Ассоциация Патронатов Индустрии Туризма Республики Молдова (АПИТ) ставим Вас в известность что 15.03.2013, организует, семинар для  директоров и менеджеров туристических фирм (туроператоров и туристических агентств)
Семинар будет проводиться  в гостинице EUROPA, улица Vasile Lupu,16, начало в 1715 до 1900.
Повестка  дня семинара:
1715-1730 Регистрация участников.
1730-1900  Осуществление контроля правоохранительными органами у туристических фирм в процессе осуществления деятельности; (60 мин. презентация,   30 мин. Дискуссии);
Представленные аспекты :
a) Способы осуществления контроля;
b) Документы предоставленные и их oформление во время осуществления контроля и после него;
в) Правильное поведение во время и после осуществления контроля.
Светлана Продан, адвокат, Доктор права, Объединенное адвокатское бюро „AVOLEX”

Участие в семинаре просим подтвердить до 14.03.2013, по электронному адресу с которого получили настоящее извещение.

Также, напоминаем, что информацию о наиболее важных и наболевших  проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь в своей деятельности для рассмотрения и предоставления Вам необходимой помощи в их решении, выслать АПИТ до 12.03.2013

 Стоимость — 100 лей (для членов АПИТ — бесплатно).Cu respect,

Gabriel MĂRGINEANU,
Preşedinte APITEx: Lidia LISAC,    079639882, 069748386, 079283391, 022732254 (e-mail: turismpatronat@yahoo.com).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu