luni, 22 august 2016

APIT_Belorusia_România_2016

APIT a efectuat o vizită la colegii din România pentru a negocia în perspectivă elaborarea unor pachete turistice pentru turiștii din Belorusia care să viziteze Republica Moldova și România.
Am discutat cu conducerea diferitor organizații și unități de cazare.
Urmează să definitivăm principiile colaborării și garanțiile care le putem prezenta colegilor din Belorusia.
Asociațiile din domeniul turismului au mult de lucru pentru a atrage chiar și cele mai modeste fluxuri de turiști.
Este important de precizat că în calitate de oferte urmează să fie examinate toate cele 3 componente din România (litoral, muntele, balneo).

Pentru informații suplimentare:
http://ioniordachi.blogspot.md/2016/08/tur-informational-pentru-parternerii.html
ADA_Biotica_ecluza

10 - 14.08.2016

Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”


Obiectivul pe termen lung al proiectului: A contribui la gestionarea resurselor de apă pentru a reduce riscurile de mediu în favoarea unei abordări ecosistemice şi dezvoltării durabile, în conformitate cu Strategia Națională de Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Programul Național pentru crearea Rețelei Ecologice Naționale.

Scopul proiectului: Implementarea activităţilor de îmbunătățire a viabilității, pentru ecosistemele acvatice, în Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos".

Rezultatele preconizate ale proiectului:
Rezultatul preconizat 1. Vor fi implementate măsuri prioritare pentru îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza pentru a asigura accesul egal la apă pentru femei și bărbați.
Rezultatul preconizat 2. Vulnerabilitatea satului Cioburciu se va diminua şi va fi protejat de pierderile cauzate de inundații.
Rezultatul preconizat 3. Primul loc pentru depunerea icrelor (boişte) administrat în Republica Moldova va fi finalizat în aspect tehnic şi va funcționa sub responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Resurselor Naturale din partea stîngă a Nistrului, iar al doilea loc în partea dreaptă a r. Nistru de depunere a icrelor justificat și planificat.
Rezultatul preconizat 4. Îmbunătățită calitatatea mediului în teritoriul nucleu a Luncii Talmaza din Zona de Importanță Internațională Ramsar și a cordoanelor de protectie a malurilor r. Nistru în partea transnistreană a site-ului Ramsar "Nistrul de Jos" (prin plantarea vegetaţiei forestiere).
Rezultatul preconizat 5. Îmbunătăţită înțelegerea și atențiea persoanelor oficiale și a cetățenilor (femei și bărbați) privind oportunitatea consolidării gestionării Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos".

MOB.

luni, 1 august 2016

APIT_iniţiere dosar UNESCO_2016

Informare cu privire la iniţierea neocierilor pentru elaborarea dosarului pentru includerea în patrimoniul UNESCO a complexelor vitivinicole Cricova, Mileştii Mici şi Pivniţele Brăneşti.

Şedinţa a avut loc la Ministerul Culturii (29.07.2016)

http://cricova.md/
http://www.milestii-mici.md/
http://branesti.md/

La iniţiativa APIT a fost convocată şedinţa pentru a clarifica disponibilitatea subiecţilor de a susţine respectivul proces complex de elaborare a dosarului pentru includerea în patrimoniul UNESCO.

La şedinţă au participat Viceministrul culturii Gheorghe Postică, Sergius Ciocanu (şeful direcţiei patrimoniu cultural), reprezentanţii de la Cricova şi Pivniţele Brăneşti.

Dl POSTICĂ a prezentat o informaţie generală relevantă privind conţinutul unui dosar pentru includerea unui obiect în patrimoniul UNESCO.
A fost specificată dificultatea determinării valorii de unicat pe plan mondial şi alte informaţii importante.
Am fost informaţi despre vizita în curînd (august 2016) a reprezentantului ICOMOS.

A fost decisă unanim iniţierea procesului de studiere a ghidului UNESCO pentru a cunoaşte procedura şi detaliile necesare de a fi incluse în dosar de către toţi subiecţii implicaţi în respectivul proces.

A fost precizată necesitatea identificării unui expert internaţional care a participat la elaborarea unor dosare UNESCO pentru a primi o consultanţă adecvată complexităţii proiectului şi a evita comiterea unor greşeli care poate pune sub pericol întreg conceptul.

În curînd urmează să fie identificat şi grupul de experţi naţionali care să muncească la componentele necesare pentru formarea dosarului (istorie, arheologie, geologie, turism etc.)

Urmrează la etapa iniţială să avem o viziune comună a tuturor subiecţilor implicaţi în elaborarea dosarului privind elementele componente ale dosarului.

Dl Sergius Ciocanu a precizat necesitatea respectării procedurii interne (naţionale) pentru a proteja la nivel naţional obectul dosarului pentru a evita la o etapă ulterioară tergiversare procesului de definitivare şi depunere a dosarului. Nu este posibilă obţinerea unei protecţii UNESCO pînă la finalizarea tuturor procedurilor interne, întrucît aceasta demonstrează neseriozitatea statului privind subiectul respectiv.

A fost precizată necesitatea elaborării planurilor de management necesare pentru formarea dosarului, cum statul va proteja componentul de excepţie (valoarea) şi alte elemente importante pentru reprezentanţii participanţi la şedinţă.

A fost decisă oportunitatea divizării elaborării dosarului pe etape pentru a identifica mai uşor costurile şi modalitatea co-finanţării lucrărilor necesare.

APIT consideră iniţierea acestui proces unul extrem de important pentru domeniul turismului Republicii Moldova.
APIT va asigura continuitatea procesului indiferent de guvernare.
Considerăm că la etapa actuală avem la Ministerul Culturii acele persoane care au suficientă experienţă pentru a promova corect acest concept.
Este şi susţinerea integrală de principiu a Agenţiei Turismului şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.


 

ADA_iniţierea creării Consilului de Administraţie_2016

Iniţierea negocierilor pentru crearea Consiliului de Administraţie al Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos"

Au participat reprezentanţii raioanelor Căuşeni şi Ştefan Vodă, ONG (BIOTICA, Eco Contact, MEM Ştefan Vodă).
Lansăm procesul examinării proiectelor documentelor pentru adoptarea deciziilor consiliilor raionale, delegarea reprezentanţilor şi iniţierea procesului de creare nemijlocită a Consiliului de Administraţie al Zonei Umede de Importanţă Internaţională Ramsar "Nistrul de Jos"
Sperăm în jumătate de an să finalizăm procesul de creare al acestui organ important pentru asigurarea unui management mai bun în mod prioritar în aspect ecologic al respectivului teritoriu.

Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”


Obiectivul pe termen lung al proiectului: A contribui la gestionarea resurselor de apă pentru a reduce riscurile de mediu în favoarea unei abordări ecosistemice şi dezvoltării durabile, în conformitate cu Strategia Națională de Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Programul Național pentru crearea Rețelei Ecologice Naționale.

Scopul proiectului: Implementarea activităţilor de îmbunătățire a viabilității, pentru ecosistemele acvatice, în Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos".

Rezultatele preconizate ale proiectului:
Rezultatul preconizat 1. Vor fi implementate măsuri prioritare pentru îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza pentru a asigura accesul egal la apă pentru femei și bărbați.
Rezultatul preconizat 2. Vulnerabilitatea satului Cioburciu se va diminua şi va fi protejat de pierderile cauzate de inundații.
Rezultatul preconizat 3. Primul loc pentru depunerea icrelor (boişte) administrat în Republica Moldova va fi finalizat în aspect tehnic şi va funcționa sub responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Resurselor Naturale din partea stîngă a Nistrului, iar al doilea loc în partea dreaptă a r. Nistru de depunere a icrelor justificat și planificat.
Rezultatul preconizat 4. Îmbunătățită calitatatea mediului în teritoriul nucleu a Luncii Talmaza din Zona de Importanță Internațională Ramsar și a cordoanelor de protectie a malurilor r. Nistru în partea transnistreană a site-ului Ramsar "Nistrul de Jos" (prin plantarea vegetaţiei forestiere).
Rezultatul preconizat 5. Îmbunătăţită înțelegerea și atențiea persoanelor oficiale și a cetățenilor (femei și bărbați) privind oportunitatea consolidării gestionării Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos".ADA_Republica Moldova_2016

Sistemul de aprovizionare cu apă din r. Nisporeni, s. Grozeşti.
Deschiderea oficială.
Proiectul: Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă în Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti
Finanţat de: Uniunea Europeană
Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare
Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Consiliul Raional Nisporeni
Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti

Pentru informare: http://jurnaltv.md/ro/news/2016/7/22/apeduct-din-bani-europeni-10231345/
Etapa iniţială: https://www.youtube.com/watch?v=jc5CXSO0tCc
http://www.publika.md/apeduct-modern-la-nisporeni-locuitorii-din-peste-20-de-sate-vor-avea-apa-la-robinet_1930461.html