duminică, 11 octombrie 2015

ADA_Biotica_Popeasca_2015

09-10.10.2015
Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”

Rezultatul preconizat 1. Vor fi implementate măsuri prioritare pentru îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza pentru a asigura accesul egal la apă pentru femei și bărbați.

Compania întîrzie mult cu executarea lucrărilor.
Ne vom strădui să reușim să recuperăm din termenele care au fost depășite și să se finalizeze toate lucrările la ambele turnuri pînă la înghețuri.
Vineri:


Urgent urmează a fi prelucrate corespunzător.
Testarea.Sîmbătă:
Lucrările de prelucrare inițială efectuate.


Urmează a fi efecutuate și alte lucrări de ajustare.
Vă vom informa privind fiecare activitate ulterioară.
Vă mulțumim pentru atenția acordată implementării proiectului.

Ziua Mondială a Turismului 2015

Cer scuze pentru o plasare întîrziată. Prima zi cînd am puțin timp liber.

SUCCES domeniului turismului din Republica Moldova!
În primul rînd succes membrilor APIT, ANAT, ADTM, ANTRIM, AT!

Cu regret, mulți colegi nu au avut posibilitatea să fie prezenții fiind la muncă peste hotare în tururi informaționale.
La anul vom fi mai mulți și va fi mai interesant.Vă salut și cuprind călduros pe toți!

luni, 28 septembrie 2015

ADA_Biotica_Partea stingă a r. Nistru

Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”

Lucrările desfăşurate în partea stîngă a r. Nistru.luni, 21 septembrie 2015

În Grecia

Cam așa a fost anul acesta.
Pentru prima dată în Grecia.
Meteora.

Nota 10.


Spre Olimp


La mănăstiri.

Acumularea puterilor pentru noi descoperiri...

Mai acumulăm poze de la prieteni și le postăm ulterior.