luni, 27 iunie 2016

ADA_antiviitura_24.06.2016

Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”


Obiectivul pe termen lung al proiectului: A contribui la gestionarea resurselor de apă pentru a reduce riscurile de mediu în favoarea unei abordări ecosistemice şi dezvoltării durabile, în conformitate cu Strategia Națională de Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Programul Național pentru crearea Rețelei Ecologice Naționale.

Scopul proiectului: Implementarea activităţilor de îmbunătățire a viabilității, pentru ecosistemele acvatice, în Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos".

Rezultatele preconizate ale proiectului:

Rezultatul preconizat 2. Vulnerabilitatea satului Cioburciu se va diminua şi va fi protejat de pierderile cauzate de inundații.
miercuri, 15 iunie 2016

ADA_verificarea situației_15.06.2016

Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”


Obiectivul pe termen lung al proiectului: A contribui la gestionarea resurselor de apă pentru a reduce riscurile de mediu în favoarea unei abordări ecosistemice şi dezvoltării durabile, în conformitate cu Strategia Națională de Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Programul Național pentru crearea Rețelei Ecologice Naționale.

Scopul proiectului: Implementarea activităţilor de îmbunătățire a viabilității, pentru ecosistemele acvatice, în Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos".

Rezultatele preconizate ale proiectului:
Rezultatul preconizat 1. Vor fi implementate măsuri prioritare pentru îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza pentru a asigura accesul egal la apă pentru femei și bărbați.
Rezultatul preconizat 2. Vulnerabilitatea satului Cioburciu se va diminua şi va fi protejat de pierderile cauzate de inundații.
Rezultatul preconizat 3. Primul loc pentru depunerea icrelor (boişte) administrat în Republica Moldova va fi finalizat în aspect tehnic şi va funcționa sub responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Resurselor Naturale din partea stîngă a Nistrului, iar al doilea loc în partea dreaptă a r. Nistru de depunere a icrelor justificat și planificat.
Rezultatul preconizat 4. Îmbunătățită calitatatea mediului în teritoriul nucleu a Luncii Talmaza din Zona de Importanță Internațională Ramsar și a cordoanelor de protectie a malurilor r. Nistru în partea transnistreană a site-ului Ramsar "Nistrul de Jos" (prin plantarea vegetaţiei forestiere).
Rezultatul preconizat 5. Îmbunătăţită înțelegerea și atențiea persoanelor oficiale și a cetățenilor (femei și bărbați) privind oportunitatea consolidării gestionării Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos".

La solicitarea autorităților publice locale din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă am verificat situația în teritoriu și anume starea ”Nistrului Chior”.
Au participat și reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției ”Apele Moldovei”, vicepreședinții raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă, primarii și viceprimarii din s. Talmaza, s. Grădinița Leuntea, s. Copanca, șefii direcțiilor de agricultură din respectivele raioane și presa.
Nu intru în detalii doar voi plasa cîteva poze pentru a înțelege situația ”delicată” și anume cît de secat este ”Nistrul Chior” acum după toate aceste precipitații.
Ce va fi dacă continuă tot așa vom vedea...

Ședința cu o scurtă informație din partea fiecărui participant.


Da. Da. Aici unde este uscat și doar stuf se presupune că este ”Nistrul Chior”.


O parte a ”Nistrului Chior” așa cum ar trebui să fie pe o distanță de peste 40 km, dar este doar cîteva sute de metri în s. Talmaza, r. Ștefan Vodă.
 Aici cîndva a fost apă. Cîndva a fost...


Disperare.
La Copanca. 
Autoritatea publică de la Copanca cu agenții economici asigură din surse proprii acumularea apei din r. Nistru.
Cînd era apă oamenii au început și afaceri în turism.