marți, 14 iulie 2015

ADA_Popeasca_13.07.2015

Lucrările de construcţie şi reconstrucţie a turnurilor de apă din s.Popeasca raionul Ştefan Vodă, sunt făcute cu puţină întîrziere, dacă nu vor fi ploi se va reuşi să se recupereze (rezultatul preconizat 1).


Proiectul: “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar “Nistrul de Jos””, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de Societatea Ecologică “BIOTICA”


Obiectivul pe termen lung al proiectului: A contribui la gestionarea resurselor de apă pentru a reduce riscurile de mediu în favoarea unei abordări ecosistemice şi dezvoltării durabile, în conformitate cu Strategia Națională de Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Programul Național pentru crearea Rețelei Ecologice Naționale.

Scopul proiectului: Implementarea activităţilor de îmbunătățire a viabilității, pentru ecosistemele acvatice, în Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos".

Rezultatele preconizate ale proiectului:
Rezultatul preconizat 1. Vor fi implementate măsuri prioritare pentru îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza pentru a asigura accesul egal la apă pentru femei și bărbați.
Rezultatul preconizat 2. Vulnerabilitatea satului Cioburciu se va diminua şi va fi protejat de pierderile cauzate de inundații.
Rezultatul preconizat 3. Primul loc pentru depunerea icrelor (boişte) administrat în Republica Moldova va fi finalizat în aspect tehnic şi va funcționa sub responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Resurselor Naturale din partea stîngă a Nistrului, iar al doilea loc în partea dreaptă a r. Nistru de depunere a icrelor justificat și planificat.
Rezultatul preconizat 4. Îmbunătățită calitatatea mediului în teritoriul nucleu a Luncii Talmaza din Zona de Importanță Internațională Ramsar și a cordoanelor de protectie a malurilor r. Nistru în partea transnistreană a site-ului Ramsar "Nistrul de Jos" (prin plantarea vegetaţiei forestiere).
Rezultatul preconizat 5. Îmbunătăţită înțelegerea și atențiea persoanelor oficiale și a cetățenilor (femei și bărbați) privind oportunitatea consolidării gestionării Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos".


joi, 2 iulie 2015

Scrisoare deschisă

Scrisoarea respectivă a fost expediată în adresa Președenției Republicii Moldova.
Cînd se exagerează trebuie de reacționat. 
Solicităm respectuos, să adere toate organizațiile neguvernamentale care au aceiași poziție, pentru a extinde lista susținătorilor acestei adresări. 
Totodată, va fi binevenită și susținerea din partea cetățenilor.

Vă mulțumim anticipat!


marți, 23 iunie 2015

ADA_Popeasca_ începutul lucrărilor

22.06.2015
Începutul lucrărilor de reconstrucţie şi construcţie a două turnuri de apă unul de 25 m3 şi altul de 50m3. Situaţia este critică. Lucrările urmează a fi începute imediat.
Consider că vom reuşi la timp.
joi, 11 iunie 2015

La Cioburciu, raionul Ştefan Vodă (APIT_GEF)

Rezultate post implementare a proiectului Crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior””, finanţat de Fondul Global de Mediu

În s. Cioburciu continuă procesul de amenajare a spaţiilor verzi şi a parcului din centrul localităţii şi după finalizarea implementării proiectului.
 BRAVO!

Frumos, amenajat, curat, plăcut.

Am fost şi în zile de odihnă cînd este plin cu copii, tineret, dar şi persoane mai în vîrstă.
Foarte frumos! 
Chiar crezi că se poate de făcut cîte ceva şi în condiţiile actuale. 

luni, 8 iunie 2015

ADA Tender_05.06.2015

Procesul de evaluare a ofertelor participanţilor la tender:


Fiecare membru a Comisiei a evaluat personal toate ofertele prezentate.


 În final au fost totalizate notele tuturor membrilor comisiei şi a fost selectat cîştigătorul.
Urmează să fie încheiat contractul respectiv.

joi, 4 iunie 2015

ADA_Palanca_03.06.2015

Palanca raionul Ştefan Vodă 03.06.2015

Agenda evenimentului
Cu privire la totalizarea ,,Ștafetei Curățeniei”
În cadrul acțiunii ,,Rîu curat de la sat la sat” dedicate zilei mondiale a Mediului1015 - 1030 Înregistrarea participanților, aprecierea machetelor, cafea.

1030 – 1045 Deschiderea acțiunii.
Ungureanu Sergiu șef, Inspecția Ecologică Ștefan Vodă.

1045 – 1115 Prezentarea realizărilor acțiunii: analiza activităților efectuate în cadrul săptămînii mediului tău și ,,Rîu curat de la sat la sat” în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”
Nicolae Nastase inspector principal, Inspecția Ecologică Ștefan Vodă.

1115 – 1130 Activităţi desfăşurate la nivel local pentru dezvoltarea Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” în favoarea creării Parcului Naţional „Nistrul Inferior”
Larisa Voloh, reprezentantul s. Palanca.

1130 – 1200 Crearea Parcului Naţional „Nistrul Inferior”, situaţia actuală, avantajele, dezavantajele şi perspectivele.
Gabriel Mărgineanu, consultant, Societatea Ecologică “BIOTICA”

1200 - 1220 Discuţii pe marginea informaţiilor prezentate; Concluziile şi paşii următori; Recomandări; Finalizarea evenimentului. (Chestionare)
Participanții.

1220 – 1240 Pauză de cafea


 Activităţi de voluntariat în raionul Ştefan Vodă.


Totalizările evenimentului şi prezentarea informaţiilor privind situaţia actuală în domeniul mediului, inclusiv privind Parcul Naţional "Nistrul Inferior"


 


 
Un eveniment reuşit de nota 10! 
În rezultatul discuţiilor, a fost primită şi Declaraţia respectivă. 
Evaluarea rezultatelor evenimentului:

Proiectul:
Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare

Seminar organizat în cadul acțiunii ,,Rîu curat de la sat la sat” dedicate Zilei Mondiale a Mediului din cadrul ,,Ștafetei Curățeniei”
Incinta Liceului Palanca, s. Palanca, Raional Ştefan Vodă, 03 iunie 2015
FORMULARUL DE TOTALIZARE A PROCESULUI DE EVALUARE EFECTUAT DE PARTICIPANŢII LA SEMINAR
1. Aprecierea nivellui organizării seminarului

Claritate (1 rău... 5 foarte bine)
Relevanţa informaţiei pentru activitatea desfăşurată (1 puţin... 5 foarte mult)
Informaţia a fost utilă
(1 puţin... 5 foarte mult)
Nivelul de complicare (1 foarte complicat... 5 accesibil)
Total
Prezentările
120/5
120/5
120/5
118/4,9
5
Discuţiile
120/5
118/4,9
120/5
117/4,9
5


2. Aprecierea generală a rezultatelor seminarului
Seminarul a avut o importanţă majoră;
Binevenite seminarele organizate în comun;
Au fost prezentate explicaţii şi exemple concrete, cu propuneri şi sugestii pentru activităţi ulterioare.


3. Aprecierea relevanţei şi importanţei seminarului
Este important pentru educaţia tinerei generaţii;
Este o apreciere a rezultatelor şi de totalizare a acţiunii «Rîu curat de la sat la sat»;


4. Ce aţi aflat nou la seminar
Despre crearea Parcului Naţional;
Am aflat informaţii specifice, referitoare la istoria yonei Nistrului inferior, acţiunile colegilor;
Festival anual;
Excursie pe Nistru;
Împreună putem ridica nivelul ţării;
Legende de pe malurile rîului Nistru;
Sunt activităţi cu rezultate concrete;
Despre acţiunile SE «BIOTICA», care îmbunătăţeşte managementul resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în zona Ramsar «Nistrul de Jos»;
Am aflat multe informaţii despre ceea ce se petrece în raion şi cum s-a lucrat şi în alte sate;
Cum se încadrează elevii şi maturii la curăţarea luncii Nistrului;
Comportamentul pozitiv a copiilor faţă de natură;
Am primit o satisfacţie de la spiritul ecologist a elevilor şi profesorilor, aportul ONG-lor, în conştientizarea şi soluţionarea problemelor de mediu;
Instituţiile de învăţămînt au început să participe activ în rezolvarea problemelor ecologice în cadrul respectivei activităţi lansate de Inspecţia Ecologică Ştefan Vodă.


5. Alte comentarii
De organizat mai multe astfel de acţiuni;
Cît mai multe activităţi ecologice;
Importanţa proiectelor Societăţii Ecologice „BIOTICA”;
Importnaţa acţiunii „Rîu curat de la sat la sat”;
Ar fi bine de organizat prin sate patrula verde pentru susţinerea curăţeniei Nistrului, a pădurilor etc.;
Seminarul a aschimbat atitudinea faţă de mediul înconjurător;
Întruniri mai des;
Un proiect foarte important pentru curăţirea mediului în care trăim;
Ar fi bine de a prelungi;
Să ne întrunim sistematic în astfel de acţiuni ecologice;
Am aflat multe informaţii noi;
Despre activităţile desfăşurate în Talmaza şi Cioburciu.

MULŢUMIM PENTRU INFORMARE!Conţinutul Declaraţiei:


DECLARAŢIA
adoptată în cadrul evenimentului de totalizare a acțiunii ,,Rîu curat de la sat la sat” dedicate Zilei Mondiale a Mediului


1. Participanţii la evenimentul totalizare a acțiunii ,,Rîu curat de la sat la sat” dedicate Zilei Mondiale a Mediului din cadrul ,,Ștafetei Curățeniei”, desfăşurat pe sectorul Talmaza – Palanca, raionul Ştefan Vodă, salută iniţiativa şi eforturile Inspecţiei Ecologice Ştefan Vodă, autorităţilor publice locale, instituţiilor de învăţămînt, ONG-urilor şi liderilor neformali care au contribuit la îmbunătăţirea calităţii mediului prin acţiuni de salubrizare a rîului Nistru, efectuarea plantărilor, reconsrucţia ecologică pilot în zona-nucleu de importanţa internaţională, renovarea sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare, etc.
Profesorii menţin spiritul conştiinţei şi responsabilităţii faţă de mediu asigurînd transmiterea cunoştinţelor şi a aptitudinilor cu aspect practic în cadrul unor astfel de activităţi.
2. Recunoaştem aprortul substanţial al donatorilor, a Agenţiei Austrieci pentru Dezvoltare şi a programului respectiv de cooperare în Republica Moldova.
3. Conştientizăm importanţa asigurării unui proces continuu de colaborare între subiecţii implicaţi în activităţile de îmbunătăţire a calităţii mediului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” şi continuarea acestui proces pentru crearea Parcului Naţional „Nistrul Inferior”.
4. Se consideră oportună efectuarea unor excursii cu caracter informativ-instructiv cu accent pe aspectul mediului, pentru elevii raionului Ştefan Vodă în localităţile din sectorul Talmaza – Palanca.
5. Apreciem ca fiind determinant pentru desfăşurarea unor activităţi complexe în domeniul mediului din teritoriul Zonei Umede Ramsar „Nistrul de Jos”, în perioada imediat următoare conform prevederilor Ordinului Ministerului Mediului nr.93 din 1 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Planurilor de management pentru Zonele Ramsar „Nistrul de Jos” şi „Unguri Holoşniţa”.
Solicităm autorităţilor publice locale de nivelul I şi II să participe la implementarea respectivului plan de management.
6. Considerăm oportună crearea Parcului Naţional conform documentelor de politici din domeniul mediului, cu înfiinţarea autorităţii respective responsabile de asigurarea unui management eficient pentru menţinerea bogăţiilor naturale existente şi majorarea acestora.
7. Rezultatele evenimentului sunt apreciate ca fiind eficiente şi utile pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, în special a celui acvatic şi priacvatic, acţiuni de genul respectiv urmînd a fi efectuate şi în perioada anilor următori.